Eskulap Przychodnia Matyjaszczyk

Jak zostać naszym pacjentem

NFZ

Aby zostać naszym pacjentem w ramach kontraktu z NFZ należy udać się do naszej przychodni i wypełnić na miejscu deklarację wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ. Można również pobrać druki deklaracji z naszej strony internetowej. Poniżej znajdują się linki internetowe gdzie mogą Państwo pobrać w/w deklaracje, wydrukować i wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Tak wypełnioną i podpisaną osobiście deklarację prosimy przynieść do naszej przychodni.

Linki do pobrania druków deklaracji POZ:

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej w naszej przychodni. Pacjenci zadeklarowani do naszej przychodni otrzymują ponadstandardowy pakiet usług!